Vertalingen

alle talen - talrijke specialismen - spoed - beëdigd

Achter een goede tekst staat een goede vertaler. Onze ervaren moedertaalvertalers, de zogenaamde ďnative speakersĒ, bestrijken een omvangrijk aantal specialismen. En allen voldoen in ruime mate aan de door Hapax Vertalers gehanteerde selectiecriteria: vakbekwaamheid, nauwgezetheid en beroepsethiek. Zo zijn onze juridische vertalers uitstekend op de hoogte van de geldende rechtssystemen, voelen onze technische vertalers zich thuis in de betreffende vakgebieden en kennen onze financiŽle vertalers hun weg in de accountancy en het bankwezen. Andere vertalers combineren hun creatieve talenten met een groot inlevingsvermogen. Teksten met een wervend karakter zijn bij uitstek hķn domein.

Hapax Vertalers levert beŽdigde en niet-beŽdigde teksten in vrijwel elke taalcombinatie, op financieel, juridisch, technisch en commercieel gebied. Uw opdrachten worden uitgevoerd door de juiste persoon, en altijd professioneel, precies en punctueel. Ook voor spoedopdrachten blijft dit de maatstaf. In de wetenschap dat uw vertaalwerk bij ons in goede handen is, kunt u zich met een gerust hart wijden aan de afwikkeling van uw projecten.

Wilt u meer informatie over vertaalwerk of heeft u een concrete aanvraag, neem dan contact met ons op. Wij zijn u graag van dienst en kunnen u op basis van de taalcombinatie, het aantal woorden, de moeilijkheidsgraad, de mate van spoed en eventuele beŽdiging een passende offerte bieden.