Tolkservice

Hapax Vertalers beschikt over ervaren en professionele tolken. Of het nu gaat om bedrijfsbezoeken, presentaties, congressen of het passeren van akten bij een notaris, wij zorgen ervoor dat de betrokken partijen moeiteloos met elkaar communiceren.

Wij bieden de volgende tolkdiensten:

Gesprekstolken verzorgen meestal de communicatie tussen twee gesprekspartners en vertalen zin voor zin. Ze treden op in gesprekssituaties zoals rondleidingen, beursbezoeken, onderhandelingen of het passeren van akten.

Consecutieftolken worden ingezet bij kleinere bijeenkomsten waarbij getolkt dient te worden in een beperkt aantal talen, zoals vergaderingen, zakelijke onderhandelingen of presentaties. Per taal wordt in de regel één tolk ingezet die achteraf vertaalt, nadat een spreker een bepaalde tijd aan het woord is geweest.

Simultaantolken treden op bij grotere bijeenkomsten met veel deelnemers, zoals internationale congressen. Vanuit een aparte cabine vertalen zij bijna tegelijkertijd wat de spreker zegt. Er wordt voor het tolken dus geen extra tijd ingeruimd. Bij deze vorm van tolken wordt gebruik gemaakt van technische apparatuur.

Fluistertolken vertalen het gesprokene eveneens vrijwel tegelijkertijd. Deze vorm van tolken is van toepassing wanneer slechts een beperkt aantal deelnemers van een grotere groep een vertaling nodig heeft. Zij krijgen de tekst dan ‘ingefluisterd’. Wanneer het om meer dan twee toehoorders gaat is er technische apparatuur vereist.

Voor welke tolkdienst u ook kiest, vertrouwelijkheid en geheimhouding zijn vanzelfsprekend gewaarborgd. Voor nadere informatie of specifieke vragen i.v.m. eventuele tolkopdrachten kunt u altijd contact met ons opnemen.