Kwaliteitsbeleid

De constante kwaliteit van onze service hangt samen met de keuze van vertalers en tolken en de organisatie van het werkproces. Niet elke opdracht vraagt om dezelfde benadering. Daarom werkt Hapax Vertalers vanuit het oogpunt van kwaliteitsgarantie volgens vaste richtlijnen, maar is daarnaast flexibel genoeg om op de specifieke behoeften van de opdrachtgever in te spelen. Er zijn een aantal belangrijke aandachtspunten te noemen.

Start
Heldere afspraken met de opdrachtgever over leveringstermijnen, prijsstelling, de wijze van aanlevering en feedback maken het proces transparant en leiden tot een goed eindresultaat. Vallen ons bij inzage van de aangeleverde tekst zaken op die speciale aandacht verdienen - bijv. in verband met culturele verschillen - dan signaleren wij dit tijdig. En indien gewenst denken we mee over een oplossing. Onze betrokkenheid begint met vooruitdenken.

Keuze van vertaler of tolk
In de loop der jaren is Hapax Vertalers uitgegroeid tot een team van professionele, gemotiveerde en betrokken medewerkers die allen uitstekend op hun taak berekend zijn. De keuze van een vertaler of tolk komt tot stand op basis van de taalcombinatie, het betreffende specialisme, de aard van de opdracht en het moedertaalprincipe. Nemen er meerdere personen deel aan een project, dan wordt zoveel mogelijk gewerkt met teams die op elkaar zijn ingespeeld. Dit verhoogt de efficiency en biedt aanzienlijke tijdswinst.

Aanpak
Op basis van het overleg met de cliŽnt en de aard en omvang van de opdracht wordt de aanpak vastgesteld. Hierbij kunnen aspecten aan de orde komen zoals het raadplegen van bronnen, het plegen van research, tussentijdse controles en de inzet van vertaaltools. Naar wens maken wij gebruik van door de cliŽnt aangereikte begeleidende documentatie of specifieke terminologie. Ook de opbouw en het beheer van terminologiedatabases zijn bij ons in goede handen; een garantie voor consistentie en continuÔteit.

Controle
Een tolkopdracht is in de regel klaar als het laatste woord gevallen is, een vertaling wordt na voltooiing nog gecontroleerd. De tekst wordt nagekeken op nauwkeurigheid, grammatica en stijl, gehanteerde terminologie en consistentie. Tenslotte volgen nog eventuele drukproefcorrecties, legalisaties van handtekeningen e.d.

Centraal bij dit alles staat de uiteindelijke lezer van de tekst. Tenslotte wordt het doel alleen bereikt wanneer de doelgroep zich aangesproken voelt.